Project Manager - Stockholm

Vi söker en Project Manager till bolaget.

Bolaget utvecklar läkemedel genom att kombinera kända och väldokumenterade läkemedel med egen unik patenterad teknologi. Bolagets teknologi förbättrar formulering och därmed egenskaper hos befintliga läkemedel.

Bolaget har produktkandidater i klinisk utvecklingsfas.

Bolaget fokuserar initialt på att erhålla godkännande hos FDA för att sedan lansera produkterna på den amerikanska marknaden.

Bolaget är baserat i Stockholm och har idag 6 anställda. 

Ansvarsområden / arbetsuppgifter

  • Ansvar för F&U prekliniska projekt.
  • Rapportera projekten till företagsledningen
  • Säkerställa att de projektmål, budget och tidplaner som ställts upp av ledningen följs
  • Stödja forskarna med projektdokumentation, hands-on och mer övergripande.

Kvalifikationer

  • Erfarenhet av projektledning
  • Det är ett absolut krav att man har en akademisk examen med naturvetenskaplig profil
  • Personen vi söker kan gärna vara disputerad, exempelvis inom kemi

Rapporterar till VP R&D

För ytterligare information kontakta Maria Sjöberg på mobil 0762-632875 eller MSJ@bondi.se 

Din ansökan vill vi ha till Application

Top