Vad kan vi

"Den verkliga skillnaden mellan olika konsultföretag ligger i kompetensdjupet och kvaliteten på deras konsulter" 

Bondi Executive Search är ett företag som arbetar med kompetensbaserad rekrytering av chefer och specialister för privata företag och den offentliga sektorn.

Vi är idag fler än tio konsulter som arbetar med chefsrekrytering och som täcker ett antal branscher och områden.

Vi har specialiserat oss på befattningar på mellanchefsnivå, specialister, personer som ingår i ledningsgruppen eller medarbetare som rapporterar till ledningsgruppen.

I Stockholm har vi kontor med medarbetare som kan erbjuda hjälp med rekrytering, utvärdering, management audit samt styrelserekrytering. Ansvarig för Stockholmskontoret är Niklas Claesson.

Vi har kontor i Malmö med Mats Hæger som ansvarig partner. Detta kontor täcker den expansiva Öresundsregionen där chefsrekrytering är en kritisk resurs.

I Uppsala har vi Herman Krapf och hans team.

Kontakta oss gärna för att diskutera våra tjänster, tillgängliga resurser och hur vi bäst kan hjälpa dig.

Top