Public Affairs Manager - Stockholm

Ett av Sveriges ledande spårtrafik-företag är i en expansiv fas och har stort fokus på verksamhetsutveckling för att hitta nya affärsmöjligheter och på att ständigt förbättra våra befintliga verksamheter. Företagets vision är att länka samman och utveckla hållbara samhällen där både människor och miljö mår bra. 

Goda relationer med regionernas trafikhuvudmän och folkvalda representanter är viktiga för att säkra goda förutsättningar för företaget att leverera en hög kvalitet i befintliga verksamheter samt för att möjliggöra vidare expansion med nya kontrakt och affärsområden, både i Sverige och övriga Europa.

Public Affairs Manager blir en del av avdelningen för tillväxt & affärsutveckling. Public Affairs Manager blir ansvarig för att ta fram en Public Affairs strategi samt leda implementeringen av denna strategi tillsammans med den övriga verksamheten. Detta innebär nära samarbete med andra avdelningar tex, Business Development, kommunikation och koncernens ledningsgrupp. 

Har du flera års erfarenhet av public affairs-arbete, och ett brett nätverk bland våra folkvalda politiker både i Regionerna och/eller nationellt har du en bra förutsätting att vara rätt person för denna roll.
 
Hör av dig till mig om du vill veta mer eller skicka in din ansökan här: Application

Ulrika Nyberg

Stockholm
Telefonnummer: +46 708 80 04 07
E-mail: UNY@bondi.se
Top