VD till TCO tankesmedja - Stockholm

TCO startar tankesmedja

De fjorton TCO-förbunden och TCO startar under 2015 en ny tankesmedja. Målsättningen är tankesmedjan ska ha en ledande roll i den svenska samhällsdebatten och idéutvecklingen i frågor som rör tjänstemännens framtida utmaningar på arbetsmarknaden. Den fackliga tankesmedjan blir den första av sitt slag i Sverige som är partipolitiskt fristående.

– Vi är mycket glada över att ha lagt grunden för en helt ny typ av tankesmedja. Det finns ett behov av idéutveckling och av en breddad debatt i frågor som rör framtiden för tjänstemannagrupperna. De är en växande del av arbetsmarknaden men de står också inför stora utmaningar i takt med ökad globalisering och digitalisering, för att nämna några exempel. Den är bland annat den typen av frågor den nya tankesmedjan kommer att ägna sig åt, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

Precis som TCO-förbunden och TCO, kommer tankesmedjan att vara partipolitiskt fristående. Grundfinansieringen uppgår till drygt tolv miljoner kronor årligen men ytterligare medel kan tillkomma. Ägarna tillsätter en professionell styrelse som i sin tur anställer en VD som leder den dagliga verksamheten. Målet är att långsiktigt skapa ökad medlemsnytta för TCO-förbundens medlemmar inom områden som förutsättningarna för morgondagens arbetsliv, partsmodellen samt förutsättningarna för fackligt arbete och inflytande.

– En förutsättning för att vara en trovärdig aktör är oberoendet. Därför är tankesmedjan, precis som vi själva, partipolitiskt fristående. Det som skiljer tankesmedjans verksamhet från vår är att vi arbetar med dagsaktuell politik och fokuserar på vad som är politiskt genomförbart idag. Tankesmedjans verksamhet kommer att fokusera på frågor som ligger en bit framåt i tiden, säg 15-20 år, säger Eva Nordmark.

Bolagets verksamhet består i att bedriva en tankesmedja som har en ledande roll i den svenska samhällsdebatten och idéutvecklingen för att långsiktigt skapa ökad medlemsnytta för TCO-förbundens medlemmar inom följande områden:

Partsmodellen

Förutsättningarna för fackligt arbete och inflytande

Förutsättningarna för morgondagens arbetsliv

Uppdraget är att bedriva ett långsiktigt idéutvecklingsarbete och initiera debatt som syftar till att stärka den position och det arbete som sker i TCOs medlemsförbund och tillsammans i TCO.

Utvecklingsarbetet ska

initiera och ta fram underlag för att vara ledande i idédebatten om framtidens villkor för arbete och välfärd

lyfta fram och förstärka den svenska partsmodellen

analysera omvärldsförändringar och trender som kan komma att påverka medlemmarna i framtiden

bidra till att den fackliga tjänstemannarörelsen uppfattas som partipolitiskt obunden samt att både kollektiva och individuella lösningar har en plats i samhällsutvecklingen

ha ett brett anslag men med ett särskilt fokus på akademiker och unga 

bedrivas forskningsnära och i samarbete med andra nationella och internationella institutioner och tankesmedjor som verkar för tjänstemannarörelsen

förbunden och TCO ska få idéer och underlag om framtidens utmaningar som går att omsätta i den fackliga verksamheten och därmed bidra till ökad medlemsnytta

unga, framtida beslutsfattare ska förstå och gilla den svenska partsmodellen

nya metoder för påverkan ska sökas och prövas

tankesmedjan ska upplevas som relevant och humanistisk samt verka för ett hållbart samhälle

Vi söker nu en VD som ska:

Leda och utveckla organisationen. Arbete forskningsnära och i samarbete med institutioner

Analysera omvärldsförändringar och trender för morgondagens arbetsliv

Initiera och ta fram underlag för att vara ledande i idédebatten om framtidens villkor för arbete, trygghet och välfärd

Du skall ha följande kvalifikationer:

Stort driv och engagemang för tjänstemännens villkor

• Gedigen högskoleutbildning med insikt och förståelse för forskning, arbetsvillkor och nationalekonomi

Kommunikatör och debattör med social kompetens som kan påverka opinionen

Du skickar in din ansökan via länken nedan senast den 21 juni. Har du frågor så är du välkommen att kontakta Jan Friberg på jfr@bondi.se

Ansökan

Top