Kvinnliga styrelseledamöter

För framtida behov av styrelseledamöter välkomnas kvinnor inom Life Science med erfarenhet från övergripande operativt arbete att visa intresse för styrelsearbete. Kontakta Anita Tollstadius
Top