Chef enheten opinion-Stockholm

Vi söker en chef för enheten opinion till ett stort, relevant yrkesförbund.

Som chef för enheten opinion leder du en grupp idag bestående av fem personer. Arbetet är såväl strategiskt som operativt. I den nybildade rollen rapporterar du till kommunikationschefen.

Som enhetschef leder, planerar och utvecklar du den dagliga verksamheten och du har personal-och budgetansvar.

Enheten ansvarar för förbundets opinionsbildning och stödet till avdelningarna i deras påverkansarbete. Enheten arbetar utifrån förbundets fastslagna opinionsstrategi för kongressperioden.

Inom enhetens ansvarsområde ligger kort-och långsiktig planering av opinionsinsatser, framtagande av kampanjer, genomförande och analys av desamma, pressbearbetning, utspel och debattartikelskrivande, medieanalyser, projektledning, omvärldsbevakning samt politiska möten som till exempel Almedalen.

För att lyckas i rollen krävs det att du har en mycket god erfarenhet och kunskap om opinionsbildning, inte minst i digitala kanaler. Erfarenhet av att ha arbetat med detta är ett krav, liksom kravet att du varit personalansvarig chef tidigare.

Du har en relevant akademisk examen.

För mer information, vänligen kontakta rekryteringskonsult Susanne Ahlström på tel. 070-604 42 97. Dina ansökningshandlingar skickar du till sah@bondi.se

Top