Public Affairs Manager-Stockholm

Till ett av världens största bygg-och fastighetsbolag söker vi en Public Affairs Manager, med placering på huvudkontoret i Stockholm.

Som Public Affairs Manager stödjer du bolagets linjechefer i deras dagliga arbete gentemot den offentliga marknaden, i syfte att främja affärsverksamheten. Du prioriterar strategiskt relevanta frågor att driva mot stat, kommun och landsting och skapar, koordinerar och bedriver detta arbete. Du ska också följa och analysera den politiska debatten och driva frågor av strategiskt värde för bolaget.

Arbetet är mycket strategiskt, men också mycket operativt.

För att lyckas i rollen krävs en mycket god kännedom om hur man navigerar inom svensk inrikespolitik, på såväl regeringsnivå som på kommunal nivå. Man ska också ha praktisk erfarenhet om verktygen för att nå framgång med arbetet inom public affairs kopplat till verksamheten, antingen på från annat bolag eller som konsult. Branscherfarenhet från bygg-och fastighetssektorn är ett stort plus.

Du har en akademisk examen, troligen som jurist, civilingenjör, ekonom eller statsvetare.

Top