Chef/ledare (Kassaföreståndare)-Stockholm

Unionens arbetslöshetskassa söker en ny Kassaföreståndare

Unionens a-kassa söker en ny Kassaföreståndare som ska leda organisationen och ansvara för att verksamheten med ca 140 medarbetare gör sitt yttersta för att leverera service av högsta kvalitet till sina 550 000 medlemmar. Med hjälp av en ledningsgrupp arbetar du strategiskt och strukturerat för att uppnå de uppsatta målen.

Som Kassaföreståndare ansvarar du för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och gällande lagstiftning. Du ansvarar för planering och beslut om organisation, personalresurser, utveckling och uppföljning av verksamheten liksom för ekonomi och budget, där du följer upp och beslutar i samtliga ekonomiska frågor som inte är styrelsefrågor.

Du är personalansvarig chef för sektionscheferna vilket innebär chefsuppgifter som lönesamtal, medarbetarsamtal, coachning och planering. Du leder ledningsgruppens arbete.

Som Kassaföreståndare för Sveriges näst största a-kassa har du även en rad externa uppdrag.

För att lyckas i ditt uppdrag har du flerårig erfarenhet av arbete i ledande befattning i en politiskt styrd organisation. Du har tidigare erfarenhet av att leda i ett föränderligt landskap. Som person står du för ett tydligt ledarskap. Som ledare är du kommunikativ och samarbetsinriktad och har förmåga att omsätta politiska beslut i verksamheten med medlemmen i fokus.

Erfarenhet av a-kasseverksamhet är inte ett krav, men väl meriterande.

För mer information om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Susanne Ahlström på tel 070-604 42 97 alt. sah@bondi.se. Du söker tjänsten genom att skicka din CV och brev till sah@bondi.se. Facklig representant är Nils Ehrenkrona, Unionen, 08-50416728

Top