Head of Market Access & External Affairs, Life Science Stockholm

För ett spännande internationellt bolag som är marknadsledande i sitt område inom Medical Device söker vi nu en chef för ett nytt team inom External affairs/Market Access. Teamet kommer att ansvara för kontakter med myndigheter, politiker och övriga relevanta intressenter inom hälsosektorn. Vidare har avdelningen ett övergripande ansvar för hälsoekonomi, upphandlingar och miljöfrågor. Företaget förenar det stora företagets struktur med det lilla företagets påverkansmöjlighet. Du är medlem i den svenska ledningsgruppen men rapporterar till den europeiska chefen för Market access.

Vi söker en person med gedigen erfarenhet av sjukvårdsmarknaden. Du är bra på att bygga relationer med beslutsfattare inom politik, landsting och intresseorganisationer. Du är både operativ och strategisk. Vi söker samtidigt en person med erfarenhet inom hälsoekonomi och upphandlingar varför din bakgrund bör ligga inom public affairsområdet men du ska ha kunskaper inom hela området.

 

Välkommen med din intresseanmälan och CV till Göran van den Brink, gbr@bondi.se

Skriv Head of Market Acces & External Affairs i ämnesraden!

 

 

 

 
Top