Market Access Manager - Norden

Vi söker en Nordic Market Access Manager till ett företag verksamt inom medicintekniska området. Företaget är marknadsledare inom sitt område och har verksamhet i 40 orter i Norden. Detta är en strategisk tjänst med starkt kundfokus som ställer krav på nära samarbete med offentliga sektorns aktörer. Vi söker dig som är starkt affärmässigt med kommersiellt driv och med en förståelse för offentliga sektorns organisation, struktur och beslutsprocess. 

Prioriterade huvuduppgifter:

- Tillsammans med teamet bygga upp en ny avdelning för Market Access

- Identifiera branschens påverkare

  # Köpare, beställare, expertråd, politiska influerande, patientorganisationer och andra beslutsfattare inom offentlig sektor

  # Etablera identifierade relationer och driva företagets gemensamma intressen utifrån tydliga affärsmål 

  # Förstå nationella/regionala likheter och skillnader för att anpassa strategier

  # Övervaka förändringar/möjligheter i den yttre miljön (payer” strukturer, beslutsfattare, patientorganisationer, konkurrenter) för att förutse risker och möjligheter

- Skapa och driva en Market Access plan för företagsgruppen

- Strategisk ansvara för den operativa implementeringen av Market Access planen inom företagsgruppen

- Monitorera och driva strategiska upphandlingar inom företagsgruppen

  # Säkerställa ett för företaget positivit upphandlingsklimat

  # Ligga i framkant med Market Access aktiviteter långt innan upphandlingen skrivs

- Upptäcka och driva nya affärsmöjligheter för företaget 

- Samarbeta och samordna interna resurser 

Upplever du detta som en tilltalande och intressant utmaning så maila ditt CV till Jan Friberg, jfr@bondi.se

Top