International Sales Director MedTech, Stockholm

Till ett svenskt bolag med en stark expansion i en global marknad söker vi en International Sales Director. Företaget säljer analytiska instrument baserat på patenterad teknologi till världens största företag och universitet. Du kommer att rapportera till General Manager och har inledningsvis 5 direktrapporterande.

Du är en erfaren internationell affärsman/kvinna med starkt säljdriv. Du har erfarenhet av att sälja in instrument i  storleksordningen 50.000-200.000€ via distributörer i Europa och Asien. Du har dokumenterad internationell ledarerfarenhet med goda försäljningsresultat. Din bakgrund är förmodligen naturvetenskaplig på universitetsnivå.  Men framförallt har du lätt för att bygga relationer, göra affärer och komma till avslut.

Vi hoppas tillsätta denna roll innan sommaren och önskar din ansökan snarast till:

Göran van den Brink  gbr@bondi.se

0703-216 322

Skriv International Sales Director i ämnesraden

Top