Nordisk Affärsutvecklingsdirektör Life Science, Stockholm

Vi söker Nordenchefens högra hand, med övergripande nordiskt ansvar för affärsutveckling, logistik och budgetuppföljning. Då detta är en helt ny tjänst har du stora möjligheter att själv vara med och forma tjänstens innehåll. Du är placerad i Stockholm men reser frekvent till övriga nordiska länder, där du fungerar som stöd till landscheferna. Du ingår i den nordiska ledningsgruppen och rapporterar till Nordenchefen. I nuläget ingår personalansvar för ekonomichefen samt en assistent. Företaget kombinerar det lilla företagets snabbfothet med den stora koncernens muskler.

Du är erfaren från läkemedelsvärlden och har grepp om det föränderliga landskapet inom nordisk sjukvård och läkemedelsförsörjning. Som person har du en kombination av analytisk-, strategisk, kommunikativ- och social kompetens. Du har erferenhet av affärsförhandlingar inom in- och utlicensiering, co-marketing/promotion, samt med apotekskedjor/grossister och privata vårdgivare. Om du har en finansiell bakgrund är det starkt meriterande.

Välkommen med din intresseanmälan till

Göran van den Brink, gbr@bondi.se +46 703 216 322

Top