IT Chef Transportstyrelsen - Örebro

Transportstyrelsen söker en IT Chef som skall ta ett samlat ansvar för IT verksamheten på myndigheten.  I detta ligger drift, underhåll, utveckling, kostnadsansvar, ägandet av applikationer samt produktionsstöd för kärnverksamheten. Transportstyrelsen har sin huvudsakliga IT verksamhet förlagd till Örebro och Norrköping. IT verksamheten har en balansomslutning på ungefär 800 millioner och ungefär 160 medarbetare.

Intresse? Kontakta Jan Friberg, jfr@bondi.se, mobil 0705-871228

Top