PartnersX2 till Private Equity bolag - Stockholm

Vi söker ytterligare två partners till välmeriterat private equity bolag. Du skall ha gedigen erfarenhet med minst 6 års erfarenhet från finans- eller konsultbranschen, varav minst 3 på investeringssidan (PE eller liknande). Du skall kunna delta i hela investeringsprocessen – i team med övriga partners – med identifikation utvärdering och genomförande av förvärv samt delta som styrelsemedlem i bolagen och med att förbereda och genomföra vidareförsäljning. Som ”extra aktiv styrelsemedlem” arbeta löpande med portföljbolagen genom att stötta ledningen i bolagen med strategiska frågeställningar (tilläggsförvärv, investeringar/satsningar etc) och med att förbereda strategiska diskussioner i styrelsen. Vid behov även vara bollplank i operativa frågor.
Utbildning civilekonom och/eller civilingenjör. Du skall ha gediget intresse av företag och företagande, affärsmodellen och människorna, i tillägg till att bry sig om siffror.

Kontakta Jan Friberg genom att skicka ett mail med ditt CV till jfr@bondi.se

Top