Chief Financial Officer - Listed Pharma company in Oncology

Vi söker en kommersiell CFO med erfarenhet från börsnoterade bolag. Bolaget som vi rekryterar till är ett noterat läkemedelsföretag inom onkologiområdet med världsledande teknologi som står inför en global kommersialisering. Du är van att kommunicera med finansiella aktörer och har gärna erfarenhet av att bygga upp global kommersiell verksamhet med tonvikt på USA och Europa. Du är väl bekant med börsregler, gärna erfarenhet av IFRS standards, och ekonomisk rapporteringen men är mer av entreprenör och byggare än förvaltare. För rätt person erbjuds en mycket spännande resa.

We are looking for a talented commercial CFO with experience from listed companies. Our client is a listed pharmaceutical company in the field of oncology with world-leading technology facing global commercialization. You are used to communicating with financial players and have experience in building global commercial operations with emphasis on the USA and Europe. You are well acquainted with stock exchange rules, preferably experience with IFRS standards, and financial reporting, but are more entrepreneur and builder. For the right person, a very exciting journey is offered.

Please contact Jan Friberg directly, jfr@bondi.se or 070 587 12 28. Mail your CV to Application

Top