Interimsuppdrag - Supply Chain coordinator Sthlm - Life Science

Vi på Bondi söker en logistiksamordnare för interimsuppdrag till läkemedelsföretag.

Arbetsuppgifter är bland annat: 

• Samordning av reklamationer, restorders och löpande frågor

• Uppdatering och kontroll av priser i SAP

• Kontroll av lagernivåer hos grossister

• Uppdatering av volym forecast varje månad.

• Delta i veckomöten med centrallagret och Huvudkontoret där vi diskuterar pågående frågor

• Kontroll av kundreskontra, uppföljning av betalningspåminnelser

• Kontroll av fakturor och avstämning försäljning månadsvis

• Avstämning Kreditnotor

• Bokning av rabatter månadsvis

• Bokning kostnad såld vara, sammanställning och rapport till HK.

 För mer information, ring Niklas Claesson.

Top