Tablettformulerare - Stockholm

Vi letar efter en Tablettformulerare med uppgift att ansvara för bolagets tablettproduktion. I den rollen ingår att prioritera resurser och säkerställa att de mål och tidplaner som ställts upp av ledningen följs. I rollen ingår också övergripande ansvar för produktion av material för kliniskt prövningar.

Kandidaten kommer att ha en viktig roll i den uppbyggnadsfas som företaget står inför. Det är viktigt att du man är flexibel och intresserad av att delta i ett uppbyggnadsarbete.

Den person vi söker ska både vara kunnig, entusiastisk och driven. Samt ta med sig stort engagemang och ansvarskänsla för företagets framtid.

Vår kandidat måste ha god förmåga att kommunicera, leverera och samarbeta. Kandidaten har förståelse för företagets teknologi och affärsmöjligheter.

Utbildning

Naturvetenskaplig examen

Erfarenhet 

Erfarenheten kan vara från antingen en fullskalig GMP-produktionsmiljö eller en FoU-miljö, helst båda.

Praktisk erfarenhet av att köra tabletteringsutrustning och god allmän kunskap om tablettbehandling.

Praktisk erfarenhet av blandning av torrt pulver.

Erfarenhet av läkemedelsprocessvalideringsarbete.

Erfarenhet av utveckling av tablettformulering.

Erfarenhet av uppskalning av tillverkningsprocesser från utveckling till full kommersiell skala.

Sökanden ska vara bekant med att arbeta i en GMP-miljö.

Kompetens

Utmärkt kommunikationsförmåga, skriftligt och muntligt, i både engelska och svenska

Personlighet

Team-player, driven och flexibel.

För mer information om tjänsten vänligen kontakta Jan Friberg. Din ansökan vill vi att du skickar till: Application

Top