VD till Medicintekniskt bolag - Stockholm

Vi söker en affärsorienterad VD till ett medicintekniskt företag verksamt inom laboratorimedicin området. Som VD skall du leda och utveckla företaget med speciellt fokus på:

  • Kommersialisering och internationalisering 
  • Produktifiering av moduler och tekniker
  • Organisationsutveckling

Du är ledare och chef som arbetar eller har arbetat i medicinteknikbolag som bedriver produktutveckling och aktiv internationell marknadsföring. Nyckelerfarenheterna är

  • Erfarenhet från internationalisering / kommersialisering av medicintekniska produkter
  • Konsulterfarenhet
  • Förhandlings och säljerfarenhet
  • Tekniskt och ekonomiskt kunnig 

För ytterligare information kontakta Jan Friberg på jfr@bondi.se. Vänligen skicka snarast in ditt CV till Application

Top