Affärsutvecklingschef CSR - Stockholm

Vi söker en Affärsutvecklingsschef Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR bygger på att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Även begreppet hållbarhet används allt flitigare för att dels tydliggöra vad man menar samt för att understryka att det ekonomiska ansvarstagandet (som är en del av hållbarhet men inte CSR) krävs för att företagets samhällsansvar ska vara långsiktigt och integrerat i affärsmodellen.

Du kommer att kontakta företag, diskutera deras CSR projekt (eller avsaknaden av) och leda förändringsarbete med syfte att utveckla CSR funktionen på dessa företag. Kompetent som projektledare, brinnande intresse för samhällsansvar samt drivande personlighet är väsentliga egenskaper som värderas.

Företaget ligger centralt i Stockholms City men arbetet kommer till stor del att vara förlagt till kundernas arbetsplats.

Intresserad? Mer information? Då mailar du in ditt CV till Applic

Top