Produktspecialist, Med Tech

Vi söker en erfaren produktspecialist med sjukvårdsbakgrund till ett mindre bolag med mycket god tillväxt. Du ska helst ha arbetat med medicintekniska produkter under en längre tid och vara familjär med hur arbetet inom sjukvården och inom landstingens upphandlingsenheter fungerar.

För bolaget står patienten i centrum, därför är det en fördel om du är sjuksköterska och arbetat kliniskt. Målgrupper för arbetet är bl.a. palliativ medicin, onkologer, lungmedicin och röntgen. Produkten är unik i sitt slag och har tagits mycket väl emot av vården.

Vi söker en person som bor och ska arbeta i västra Sverige.

Slå mig en signal, så berättar jag mer.

Top