Ekonomichef - Stockholm

Vi söker en drivande och ambitiös Ekonomichef till expansivt företag med M150SEK i omsättning och 120 anställda. Rollen består av breda och varierande arbetsuppgifter på bolagsnivå samt delansvar på koncernnivå.

Helhetsansvar för bolaget avseende:

Redovisning, fakturering, deklarationer, avstämning samt årsbokslut. Månatlig rapportering, uppföljning och analys.

Controller roll med lönsamhetsanalyser på de olika affärerna i bolaget samt förslag på ev. åtgärder. Aktivt delta, presentera och gå igenom bokslut med ledningsgruppen

Personalansvar för 1 -2 personer

Delansvar för koncernen avseende:

Uppföljning och avstämning av koncernmellanhavanden. Redovisning och månatlig rapportering av moderbolaget

Upprättande av årsredovisningar för alla legala bolag i koncernen. Kontakt med revisorer och samordning av granskningar för alla bolag

Är detta en utmaning som skulle passa dig så skicka in din ansökan med CV till APPLICATION. För mer information kontakta Pia Moller, mobil 0707 777777 eller pmo@bondi.se 

Top