Senior Tablettformulerare - Stockholm

Vi söker en erfaren laboratorieingenjör för tablettformulering för arbete med kemisk och fysikalisk analys av läkemedelsråvaror och produkter. Verksamhet på laboratoriet regleras av Good Manufacturing Practice (GMP).

Som laboratorieingenjör kommer du att arbeta med
* kemisk och fysikalisk analys av färdig produkt, halvfabrikat, aktiva substanser, råvaror och förpackningsmaterial
* daglig leverans av analysresultat i ett operativt flöde nära produktionen
* dokumentationsarbete
* delta i det ständiga förbättringsarbetet

Vi förutsätter att du har en naturvetenskaplig högskoleutbildning, 3 år, eller KY-utbildning om du har gedigna kunskaper genom yrkeserfarenhet av analytiskt arbete, läkemedelsanalys eller kvalitetskontrollarbete.

Erfarenhet

Det är meriterande om du är utbildade som civilingenjör inom en naturvetenskaplig område eller liknande med stort teknikintresse, högskoleingenjör med inriktning Kemi eller KY-utbildning inriktning kemi/läkemedelsteknik.

Du får gärna ha tidigare erfarenhet från laborativt arbete samt god kunskap inom våtkemi och HPLC.

Kontakta Jan Friberg för mer information och din ansökan önskar vi till Application

Jan Friberg

Stockholm
Telefonnummer: +46 705 87 12 28
E-mail: JFR@bondi.se
Top