Divisionschef Medicinteknik/Forskningsteknik, Stockholm eller Göteborg

Till ett svenskt publikt bolag med en global marknad söker vi en divisionschef. Företaget har 3 olika divisioner, den aktuella divisionen säljer analytiska instreument baserat på patenterad teknologi till världens största företag och universitet. Divisionen består idag av ca 70 personer globalt och du har 7 direktrapporterande. Du rapporterar till koncernchefen som är stationerad i Stockholm. Tjänsten är stationerad i Stockholm ( helst ) eller i Göteborg.

Du har dokumenterad ledarerfarenhet med goda försäljningsresultat. Din bakgrund är förmodligen naturvetenskaplig på universitetsnivå, gärna disputerad. Men framförallt har du ett mycket starkt affärssinne och brinner för att göra affärer. Du arbetar som VD för ett mindre bolag eller som försäljningsdirektör på ett större bolag inom teknik- eller medicinteknikområdet. Du har dessutom erfarenhet av att gör affärer på global nivå, framförallt med Amerika.

Vi hoppas tillsätta denna roll innan juluppehållet och önskar din ansökan snarast till:

Göran van den Brink gbr@bondi.se 0703-216 322

Top