Vice President Research & Development - Stockholm

Vi söker en Vice President Research & Development till bolaget.

Bolaget utvecklar läkemedel genom att kombinera kända och väldokumenterade läkemedel med egen unik patenterad teknologi. Bolagets teknologi förbättrar formulering och därmed egenskaper hos befintliga läkemedel.

Bolaget har produktkandidater i klinisk utvecklingsfas.

Bolaget fokuserar initialt på att erhålla godkännande hos FDA för att sedan lansera produkterna på den amerikanska marknaden.

Bolaget är baserat i Stockholm och har idag 6 anställda. 

Ansvarsområden / arbetsuppgifter

  • Ansvara för forsknings- och utvecklingsverksamheten. I rollen ingår personalansvar, prioritera resurser, säkerställa att de mål och tidplaner som ställts upp av ledningen följs
  • Ansvar för att rutiner finns på plats för dokumentation och att rutinerna följs
  • Ansvara för att dokumentationen följer de kvalitetskrav som gäller för att kunna registrera läkemedel på marknaden

Kvalifikationer

  • Erfarenhet av att leda en forskningsorganisation inom läkemedelsbranschen.
  • Gärna erfarenhet av GMP tillverkning

Rapporterar till VD

För ytterligare information kontakta Jan Friberg på mobil 0705-871228 eller JFR@bondi.se 

Din ansökan vill vi ha till Application

Top