« Vårt team

Bahram Bolghari

Bahram har mer än 20 års erfarenhet från bankvärlden i stort och inom investment banking i synnerhet. Bahram har innehavt flera positioner som sträcker sig från Optionssäkerhets ansvarig, Gruppchef inom Operations, Kreditbedömare, Avdelningschef för Operations i 4 nordiska länder.

Bahram har en unik förmåga att läsa individer och se deras förutsättningar och möjligheter. Genom sin breda erfarenhet är han likaså familjär med olika miljöer inom finansmarknaden och kan därigenom hitta de talanger som har bäst förutsättningar att lyckas i sin nästa utmaning.

+46 8 410 62 900

Main Industry Expertise

  • Financial
  • Industrial
  • Compliance
Top